Meaning of padúyà

padúyà

Hiligaynon

A dish made of rice-flour mixed with sugar and shreds of coconut. Also used as a verb. Kon makahíl-ob kamó sang ákon talámnan pagapaduyáan ko kamó. When you finish planting rice in my fields I will treat you to a dish of padúyà. Nakakáon kamí sing padúyà sa baláy ni Fuláno. We ate some padúyà at N.N.'s house.