Meaning of pailâ-ílà

pailâ-ílà

Hiligaynon

Dim. and Freq. of paílà. Ang ibán nga mga dalága nagapailâ-ílà gid sa tanán nga pagtinipóntípon. Some girls play the coquette at every gathering.


pailá-íla

Hiligaynon

To be selfish, look out for themselves alone. (see íla).