Meaning of pakiána

pakiána

Hiligaynon

(H) To ask information, interrogate, ask questions, to question, inquire, query. Pinakiánhan siá ni nánay kon diín siá maghalín. Mother asked him where he came from. Nagpakiána siá sa ákon kon diín ang dálan padúlong sa Manílà. He asked me the way to Manila. (see pangutána, pángkot, pamángkot).