Meaning of pakubús

pakubús

Hiligaynon

Caus. of kubús. Pakúbsa (pakubusá) ang bilí siníng balalígyà. Lower (Cut) the price of this merchandise. Pinakúbsan silá sang íla nga binulánbúlan. They had their monthly salary lowered (cut).