Meaning of palagás

palagás

Hiligaynon

Caus. of lagás-to run after, pursue, etc. Ginpalagás níya ang báboy sa idô. He ordered the pig to be hunted off by the dog. Palágsa (palagasá) ang idô sang báboy. Make the dog chase the pig. Send the dog in pursuit of the pig. Palágsi (Palagasí) si Fuláno sing kabáyo, básì maábut pa siá sa dálan. Send someone on horseback after N.N., perhaps he may still be overtaken on the road.