Meaning of pamápà, pamâpâ

pamápà, pamâpâ

Hiligaynon

Freq. of pápà. To hammer, strike or beat as with a hammer. Pamapáa ang maís túbtub nga magkabókbok sing maáyo. Beat the corn till it is quite reduced to powder.