Meaning of pangísug

pangísug

Hiligaynon

Freq. of ísug. To be brave, fearless, dauntless, bold, violent, strong, unyielding, vehement. Nangísug (nagpangísug) silá sa pagtámpad sa mga kaáway. They were full of courage to face their enemies. Mangísug (Magpangísug) ka kag dílì ka magpatubalíng. Be brave and don't give way (don't yield).