Meaning of panigúlang

panigúlang

Hiligaynon

To grow old, to age. Nanigúlang siá sa pagkapolís, pagkasologoón, etc. He has grown old in the police force, as a servant, etc. Nagpanigúlang siá sa pagkaímol, kay matámad (siá). He grew old in his poverty, because he was too lazy to work. (see tigúlang).