Meaning of parapangunyádì

parapangunyádì

Hiligaynon

(B) Selfish, stingy, miserly, covetous, close-fisted. (see palapanginyáwat, simót, dingót, maínot, pangunyádì).