Meaning of pasámpal

pasámpal

Hiligaynon

Caus. of sámpal-to push, impel, strike or beat against. Dílì mo pagipasámpal sa hángin ang masakitón nga bátà. Don't expose the sick child to the wind.