Meaning of pasín-o

pasín-o

Hiligaynon

To ask one's name, to ask: "Who are you?" Pinadúlug kag pinasín-o kamí sang polís. The policeman stopped us and asked our names. Pasinohón mo ang tanán nga mga umalági. Ask all passers-by their names. Ginpasín-o níya akó. He asked me who I was. (see sín-o).