Meaning of pat-áwpát-aw

pat-áwpát-aw

Hiligaynon

Dim. and Freq. of pát-aw. Indì mo pagpat-áwpat-awón ang pagbása. Don't leave out anything in reading. Don't skip words or lines. (see lukhôlúkhò, laktáwláktaw).