Meaning of patúgbong

patúgbong

Hiligaynon

Caus. of túgbong-to enter; bring to the market, etc. Ginpatúgbong níya sa amó nga minurô ang duhá níya ka lampitáw nga batíd kaáyo. He sent his two expert detectives into that village. (see padalá).