Meaning of pusút-púsut

pusút-púsut

Hiligaynon

Dim. and Freq. of púsut. Nagapusútpúsut iníng lúnang. This mud is very soft (slushy, watery). (see mahómok, tubígon).