Meaning of sánggà

sánggà

Hiligaynon

To put underneath, as a saucer, or the like. Sanggaá sang pínggan ang báso. Isánggà ang pínggan sa báso. Sanggaí ang báso sang pínggan. Put the plate under the glass.