Meaning of siá

siá

Hiligaynon

(H) He, she, it. Siá amó ang nagbúhat sinâ. He (she, it) did that. Siá--siá--. Be it--or--. Whether--or--. Siá táo, siá sápat--. Be it man or beast. Siá ísdà, siá píspis. Whether fish or bird.