Meaning of sílwà

sílwà

Hiligaynon

To vomit, eject food from the mouth. Nagsílwà siá sang íya kináon. Ginsílwà níya ang íya kináon. He vomited (brought up) what he had eaten. (see súka, dígwà).