Meaning of tágpò

tágpò

Hiligaynon

To gag, cover or close the mouth. Tagpoá ang ímo bábà, índì ka magtalángkaw. Cover you mouth, don't laugh so boisterously. Gintágpò sang mga buyóng ang íya bábà. The brigands gagged him.