Meaning of támpà

támpà

Hiligaynon

A slap, stroke, blow with the open hand (palm); to slap, spank, strike with the palm of the hand. Tampaá siá. Slap him. Tagái siá sing isá ka támpà. Give him a slap. Sinúmbag ko siá, kay tinámpà níya akó. I boxed or punched him, because he had slapped me. (see tapátápa, tampúyong, tapúngol, búngbung).