Meaning of túig

túig

Hiligaynon

The year; time. Also used as verb. Sa túig nga iní. Sa nián (karón) nga túig nga nagalakát. This (present, current) year. Sang túig nga tinalíkdan (naglígad). Last year. Sang tátlo ka túig. Three years ago. Walâ gid matuígi ang íya paglúntad dídto. His stay there did not last a full year. Sa mga túig sang katuigán. For ever and ever. (see tinúig, tuíg-túig, dág-on).