Meaning of ulánan

ulánan

Hiligaynon

Rain, time of rain, rainy weather. Sa ulánan kag sa inítan--. In rain and fair weather--. "Rain or shine"--.ulánan

Hiligaynon

Rain, time of rain, rainy weather. Sa ulánan kag sa inítan--. In rain and fair weather--. "Rain or shine"--.