Search result(s) - kutíkutíhon

busísì, busîsî

Hiligaynon

Curious, inquisitive; prying; to be curious. Busísì nga táo. A curious or inquisitive man. Indì ka magbusísì or magbinusísì. Don't be curious. (see kutíkutíhon).