Search result(s) - lingîlíngì

lingô-lingô

Hiligaynon

Dim. and Freq. of lingô-to glance aside, etc. (see lingîlíngì).


lingî-língì

Hiligaynon

Dim. and Freq. of lingî. Indì ka gánì maglingîlíngì sinâ nga táo, kay maláut sing batásan. Don't even look at that man, because he is a bad character. Ginpalingîlíngì sang ilóy ang íya nga bátà sang halúk. The mother showered kisses on her baby turning it this way and that.