Search result(s) - lupándang

lupándang

Hiligaynon

To squat down. See lupágì, lupán-ak.


lúgsang

Hiligaynon

To sit, squat down (on the floor). (see lupán-ak, lupándang, lupágì, úgsang).