Search result(s) - oró-od

nônô

Hiligaynon

To press against, squeeze, crush. Ginnônô níya si Fuláno sa díngding. He crushed N.N. against the wall. Inônô ang bábà sang kuríng sa íya tái, agúd madúdlà magpamús-on dirí. Rub the cat's nose in her dirt, that she may be afraid to make a mess here again. Nònoí ang lamésa sang lapát kag hínsan mo sing maáyo. Press the cloth against the table and rub well. (see oró-od, núsnus, núlnul).