Search result(s) - páthaw

páthaw

Hiligaynon

See pát-aw-to skip, etc.


páthaw

Hiligaynon

To guess, surmise, opine, think, suppose. (see máy-om, lágpat, pakót, bánà, bántà, hunâhúnà).


pát-aw

Hiligaynon

To make an omission, to skip, leave a bare space or gap. Indì mo pagpat-awón ang pagpánggas sing maís. Don't leave any gaps when planting corn. (see lúkhò, láktaw, páthaw).


patháw-páthaw

Hiligaynon

Dim. and Freq. of páthaw.