Search result(s) - pagkawalaymapinasapayanón

Indifference, carelessness, heedlessness, (see pagkawalaymapinasapayanón, pagkadilìmasinapakón).