Search result(s) - pangíhì

pangíhì

Hiligaynon

To urinate, make (pass) water. (see íhì).


palangihián

Hiligaynon

(H) Chamber pot, bedchamber vessel for urine; lavatory. (see íhì, pangíhì).