Meaning of ágpang

ágpang

Hiligaynon

A hank of yarn or thread. Also used as a verb. Agpangá ang binúlung nga búlak sang búlak. Make up the spun cotton into hanks. Bunáng nga inágpang. Yarn in hanks, yarn by the hank. (see labág).