Meaning of bulkát-búlkat

bulkát-búlkat

Hiligaynon

Dim. of búlkat. Bulkátbulkáta siá kon matúod ang íya nga ginpaháyag. Put him some perplexing questions to see whether what he declared is true. (see pat-áwpát-aw, luthôlúthò).