Search result(s) - pat-áwpát-aw

pat-áwpát-aw

Hiligaynon

Dim. and Freq. of pát-aw. Indì mo pagpat-áwpat-awón ang pagbása. Don't leave out anything in reading. Don't skip words or lines. (see lukhôlúkhò, laktáwláktaw).


bulkát-búlkat

Hiligaynon

Dim. of búlkat. Bulkátbulkáta siá kon matúod ang íya nga ginpaháyag. Put him some perplexing questions to see whether what he declared is true. (see pat-áwpát-aw, luthôlúthò).