Meaning of búthò

búthò

Hiligaynon

To visit, frequent; go to school. Buthoá ang masakít, ang buluthóan, ang ímong tíyò, etc. Visit the sick person, go to school, pay a visit to your uncle, etc. Nagabúthò siá sa ámon dirí sing makaisá sa tágsa ka simána. He visits us here once a week. Ibúthò akó ánay sang ákon nánay. Please pay a visit to my mother. (see dúaw, bisíta).