Meaning of dálò

dálò

Hiligaynon

To fondle, dandle, pet, caress, treat tenderly. Dalóa ang bátà. Fondle the baby. Idálò akó siníng bátà. Please pet the baby. (see álò, arôárò, ánggà).