Meaning of dílap

dílap

Hiligaynon

To lick, lap, draw the tongue over. Indì ka magdílap sang ímo túdlò. Don't lick your finger. Dinilápan sang kuríng ang yahóng. The cat licked the bowl. (see dílà).