Meaning of góod

góod

Hiligaynon

Hollow, hole, cavity. Sa góod sang káhoy nakítà ko ang mga ítlog sang píspis. In the hollow of the tree I saw the bird's eggs. (see gwáb, gíab).