Meaning of hábiog

hábiog

Hiligaynon

To rock, move-, shake-, swing-, to and fro. Habiogá ang dúyan. Swing the hammock. Habiogí ang bátà. Rock the baby. Ihábiog akó ánay sang duyándúyan, agúd maghípus ang bátà. Kindly rock the cradle for me to quieten the baby. (see ábiog, hábyog).