Meaning of kabalíkan

kabalíkan

Hiligaynon

Return. Ang mga minatáy nagulúna sa áton sa dálan nga walâ sing kabalíkan. The dead have gone before us on the road that knows no return. (see bálik).