Meaning of kadayonán

kadayonán

Hiligaynon

To continue, endure, last. Ang gúgma nga nagakadayonán amó ang gúgma nga hímpit kag túnay. Love that endures is love perfect and pure. Also noun: Endurance, permanence, stability. (see dáyon).