Meaning of líbut

líbut

Hiligaynon

To go round, walk about, circle around. Libúta (libúti) ang nakawáan sang bánwa. Walk around the town-square. Ang mga makáwat sing masamí nagalíbut kon gáb-i. Thieves generally walk abroad at night. Maglíbut sa baláy may matahúm nga talútug nga salsálon. There is a beautiful iron railing round the house. (see alíhid, lágaw).