Meaning of makaákò

makaákò

Hiligaynon

Powerful, mighty, potent, holding sway, ruling; capable, able. Ang Mahál nga Diós nga Makaákò sa ngatanán (sang tanán)--. God who is almighty--. (see ákò, makagagáhum).