Meaning of maláng-ig

maláng-ig

Hiligaynon

Smelling of fish. Ang mga ginabaligyáan sang mga ísdà maláng-ig. The fish-market smells of fish. (see hurô-smelling of rotten fish).