Meaning of paálam

paálam

Hiligaynon

Caus. of álam. Also: to warn, tell beforehand, caution, forewarn, premonish; to say goodbye, take one's leave, say farewell, bid goodbye, bid adieu. Nagapaálam na akó sa ínyo. I am now saying goodbye to you. Ang katapúsan nga paálam ni Rizál. The last farewell of Rizal. Paálam na. Goodbye. Paalámi siá nga ang mga lampitáw nagaságap sa íya. Warn him that the detectives are looking for him. Ginpaaláman silá nga dáan sang katuyoán sang mga buyóng sa pagatí sang íla nga minurô. They were warned beforehand of the intention of the robbers to sack their village. Ipaálam sa íya nga--. Tell him that--. Ginpaálam sa áton sang pangolohán nga ang bágyo magaági dirí. We received a warning from the government that the typhoon would pass over here. (see paáman, paadiós).