Search result(s) - paadiós

paadiós

Hiligaynon

To take one's leave, say-, bid-, goodbye, bid (say) adieu (goodbye). Nagpaadiós ka sa íla-or-ginpaadiosán mo silá? Have you said goodbye to them? (pa, adiós; see paálam).


damílit

Hiligaynon

Farewell, valediction, goodbye, leave-taking; to take one's departure, take one's leave, say adieu, bid goodbye. Nagdamílit (nagpanamílit) siá sa ákon. He took his leave of me, said goodbye to me. Nagpamanílà siá nga walâ gánì magdamílit sa ákon. He went to Manila without saying goodbye to me. (see paadiós, paálam).


paálam

Hiligaynon

Caus. of álam. Also: to warn, tell beforehand, caution, forewarn, premonish; to say goodbye, take one's leave, say farewell, bid goodbye, bid adieu. Nagapaálam na akó sa ínyo. I am now saying goodbye to you. Ang katapúsan nga paálam ni Rizál. The last farewell of Rizal. Paálam na. Goodbye. Paalámi siá nga ang mga lampitáw nagaságap sa íya. Warn him that the detectives are looking for him. Ginpaaláman silá nga dáan sang katuyoán sang mga buyóng sa pagatí sang íla nga minurô. They were warned beforehand of the intention of the robbers to sack their village. Ipaálam sa íya nga--. Tell him that--. Ginpaálam sa áton sang pangolohán nga ang bágyo magaági dirí. We received a warning from the government that the typhoon would pass over here. (see paáman, paadiós).


adiós

Hiligaynon

(Sp. adios) God bless you. God speed you. Good-bye. Farewell. Also used as a verb, mostly with pa-. Nagpaadiós siá sa ákon or ginpaadiosán níya akó. He bade me good-bye. Ihátag mo iní sa íya nga ipaadiós ko sa íya. Give him this from me as a farewell keepsake. (see paálam).