Meaning of pamósò

pamósò

Hiligaynon

Freq. of pósò. Nagapamósò na ang ságing. The bananas are now budding. Nagapamósò silá sing maís. They are gathering corn-cobs and making them up into bunches. (see pósò, posô).