Meaning of paningasúg

paningasúg

Hiligaynon

To strive hard, make great efforts, etc. See panikasug. Ginapaningasugán níla karón ang pagbukás sing bág-o nga dálan. They are at present making great efforts to open a new road. (see paningúhà, panikasúg, panikusúg).