Meaning of patók-pátok

patók-pátok

Hiligaynon

Dim. and Freq. of patók. Abáw, pinatókpátok man lang iníng sinúgid mo ni Fuláno. Oh dear me! this story you tell was made up by N.N. (see patôpátò, patunâtúnà, patúga).