Search result(s) - patunâtúnà

patô-pátò

Hiligaynon

See patókpátok, patunâtúnà-to invent, set on foot, bring about, make up (a story, falsehood, etc.).


patók-pátok

Hiligaynon

Dim. and Freq. of patók. Abáw, pinatókpátok man lang iníng sinúgid mo ni Fuláno. Oh dear me! this story you tell was made up by N.N. (see patôpátò, patunâtúnà, patúga).