Meaning of ráad

ráad

Hiligaynon

(B) Would to God that, may or might it be so, it were well if--. Matawás akó ráad kanímo. (Maupúd akó kuntánì sa ímo). I should dearly like to accompany you. (see dáad, úntà, kúntà, untánì, kuntánì).