Meaning of sawî

sawî

Hiligaynon

To be or become unlucky, unfortunate, bad, wretched. Nagkasawî ang íya pagpuyô dídto. It was unfortunate for him to live there. Bisán kon magkasawî pa--. Even if it should be worse--.


sáwì

Hiligaynon

Bad, unlucky, unfortunate, cruel, merciless. Sáwì nga kagawián. Bad habits. Sáwì nga kahimtángan. An unfortunate position. Sáwì nga kapaláran. Cruel fate. (see maláin, buísit, mapíntas, sarót, salút).