Meaning of sáylo

sáylo

Hiligaynon

To go over to, change place, pass over or shift to another site, opinion, condition of life, etc. Nagsáylo siá sa pihák. He went over to the other side. Sáylo (magsáylo) ka sa síya nga sa likód mo. Change over to the chair behind you. Saylohá ang kodál sa pihák. Shift the fence to the other side. Nagsáylo siá sa mga makiangáyon. He went over to the democratic party. (see háylo, báylo).